To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Konferencja naukowa 1.06.2016, WSE
już niedostępne -

"Szkolnictwo wyższe - jego rola i przyszłość. Doświadczenia polskie i europejskie"

Polsko-niemiecka konferencja

Uczestnicy konferencji postarają się odpowiedzieć na pytania dotyczące wyzwań, przed jakimi staje obecnie szkolnictwo wyższe: Jak uczelnie wyższe mają sprostać wymaganiom, które stawiają im przedstawiciele świata polityki i gospodarki? Jak pomóc uczelniom wyższym w transformacji? Jak ma wyglądać w przyszłości "ekosystem" edukacji wyższej w Polsce?

Harmonogram:

08.30-09.00   Rejestracja

09.00-09.15   Otwarcie i wprowadzenie

Prof. nadzw. dr hab. Piotr Kłodkowski, Rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Dr Błażej Sajduk, Prorektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

09.15-10.00   Wystąpienie

Dr Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

10.00-12.00   Dyskusja panelowa I

Wyzwania stojące przed przyszłością szkół wyższych

Prof. dr hab. Jarosław Górniak, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Jan Hartman, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Tomasz Jasiński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Lorenz Peiffer, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover

Moderacja: Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Miszczak, Dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

12.00-14.00   Lunch

14.00-16.00  Dyskusja panelowa II

Rola szkół wyższych w gospodarce opartej na wiedzy

Prof. dr hab. Witold Orłowski, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Prof. dr hab. Arkadiusz Stempin, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg; Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Prof. nadzw. dr hab. Robert Kozielski, Uniwersytet Łódzki

Dr Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju

Dr Marcin Kędzierski, Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. edukacji

Moderacja: Wojciech Przybylski, Prezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego


Szczegóły dotyczące konferencji na stronie:  www.konferencjawse.pl

Konferencja odbywa się w ramach jubileuszu 25-lecia podpisania polsko-niemieckiego Traktatu Dobrosąsiedzkiego.

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w 31-033 kraków wydarzenia 31-033 Kraków Gość specjalny: dr Jarosław Gowin Niemcy